Om Oss

Tjenester

Oslo Chauffeur Service, OCS er et selvstendig persontransportselskap spesialisert i eksklusiv sjåførservice som omfatter transport fra lufthavn, roadshow for firmaer, VIP-arrangementer, artist tours, sightseeing- og nasjonalturer.

ECO-Vennlig

OCS tar på miljøet på alvor. På bakgrunn av dette har vi satt i verk tiltak for å redusere vår CO2-fotspor og for å utvikle en ECO-vennlig service.

Vi har allerede erstattet deler av bilparken med nye kjøretøy som har meget lave CO2 utslipp og utstyrt med ECO-teknologi og start/stopp-funksjon.

I tillegg til dette har vi kjøpt CO2 kvoter tilsvarende våre CO2 utslipp. Vi fortsetter med å redusere utslippene ved å:

  • Investere i ny miljøvennlig teknologi.
  • Tilpasse og oppdatere GPS-teknologien i alle våre biler.
  • Sjåførtrening.
  • Gjenvinne og redusere kontormaterialer.
  • Utligne 100% av vårt CO2 utslipp.

Våre sjåfører

Ved valg av våre sjåfører har vi lagt stor vekt på kjøredyktighet, geografiske kunnskaper lokale- og nasjonale, høy standard for diskresjon, profesjonalitet og imøtekommenhet. Dette sikrer en stressfri, fleksibel og pålitelig service. Alle OCS sjåfører stiller i dress og med slips. Alle OCS sjåfører har gjennomgått helsesjekk og har plettfri vandelsattest.

Sporingsteknologi

Alle våre kjøretøy er utstyrt med sanntids GPS spore- og navigasjonssystem.

Dette gir oss full kontroll over hvor bilen befinner seg til enhver tid, hjelper oss å omgå trafikkuhell, assistanse ved sikkerhetsdetaljer, overvåking av CO2 utslipp og sjåførtrenning.