Betingelser

Priser

Alle våre priser er inklusiv m.v.a. Oppgitte pristilbud er gyldige i 14 dager. Vi tilbyr fastpris på kjøring fra flyplass til bysentrum. Dette inkluderer: ventetid, drivstoff, bompenger, parkering og m.v.a.

Betaling

Vi aksepterer Visa, MasterCard & American Express. Et depositum på 10% betales ved bestilling, resterende forfaller til betaling 24 timer før oppdragsstart. ventuelle tilleggskostnader vil bli belastet etter oppdraget er avsluttet.

Avbestillingsbetingelser

Avbestilling må foretas 24 timer før avtalt oppdragsstart - (Sedan & Minibusser)
Avbestilling må foretas 48 timer før avtalt oppdragsstart - (Busser)
Store oppdrag: Avvbestilling som involverer 4 eller flere kjøretøy krever 48 timers avbestillingsfrist.
Avbestillinger som foretas mindre enn 24/48 timer før avtalt oppdragsstart vil bli belastet in sin helhet.

Flyankomst

Våre tilbud med flyankomst inkluderer “Meet & Greet”, VIP parkering og hjelp med baggasjen. Vi inkluderer 45 minutters ventetid fra ankomst. (35 minutters ventetid for innenlandsflyvninger.) Eventuell ventetid utover dette belastes med NOK 130 per 10 minutter.

Dersom det skulle oppstå problemer som kan medføre forsinkelser på flyplassen, vennligst ta kontakt med din tildelte sjåfør, eller forklar situasjonen ved å ringe vår 24-timers kundetelefon.

Flyavganger

Hjelp med baggasjen er inkludert.
Vi inkluderer 10 minutters ekstra ventetid etter avtalt tid for henting.
Eventuell ventetid utover dette belastes med NOK 130 per 10 minutter.

“As Directed Service” - (Minimum 3 timer)

Oslo området Vår “As Directed Service” belastes fra vår garasje og tilbake igjen. Hjelp med baggasjen er inkludert. Timebetaling inkluderer bompenger, drivstoff og m.v.a.

Lange avstander / Turneer Turneer belastes fra og med starttidspunkt til og med avslutningstidspunkt per dag. Hjelp med baggasjen er inkludert. Timebelastning inkluderer drivstoff inntil 300km og m.v.a. Tilleggskostand for drivstoff over 300km er NOK 8 per km. Tilleggsbelastning for sjåførs hotellrom med halvpensjon - 2 måltider. Tilleggsbelastning for eventuelle parkeringskostnader, ferjekostnader og bompenger

Fastpris: A til B

Fastpris inkluderer bompenger, drivstoff og m.v.a. Hjelp med baggasje er inkludert. Vi inkluderer også 10 minutters venting etter avtalt hentetid. Eventeull ventetid utover dette belastes med NOK 130 per 10 minutter. Tilleggskostnader tilkommer ved ruteendringer og ekstra stopp underveis.

Bryllup

Et ikke refunderbart depositum på 20% av totalt honorar betales ved bestilling. De resterende 80% forfaller til betaling 10 dager forut for oppdraget.

Tilleggskostnader

Timer mellom kl. 21.00 og kl. 07.00 medfører tilleggbelastning på 20%. Ventetid vil bli belasted med NOK 130 per 10 minutter. Ekstra stopp og/eller endringer av opprinnelig bestilling. Helligdager belastes 45% ekstra.

Vi tar forbehold

Vi reserverer rettigheten til å benytte andre limousine selskap ved behov. Vi tillater ikke røyking i noen av våre biler. Enhver skade som påføres kjøretøyet av kunder eller deres gjester vil bli belastet kunden. Vi tar ikke ansvar for eiendeler som blir mistet, stjålet eller skadet i løpet av leietiden.

For våre passasjerers og sjåførers sikkerhet reserverer vi rettigheten til å nekte transport av synlig berusede personer som opptrer upassende.